T-62

Konštrukčný profil používaný v konštrukciách veľkoplošných hál a objektov.

Technická špecifikácia

Efektívna šírka: 984 mm
Celková šírka: ~1015 mm
Najvyššia odporúčaná dĺžka pásu: 12 000 mm
Hrúbka plechu: 0,6 - 1,25 mm
Výška profilu: 61 mm

Trapez T-62

 Povlaky a farby