T-35 ECO

Trapézový plech T-35 ECO vďaka svojim parametrom je určený pre investičné objekty.  Vo porovnaní  so základnou verziou trapézového plechu T-35 bolo odstránené jedno vlnenie, čím sa o 45 mm zvýšila efektívna šírka krytia. Trapézový plech T-35 ECO je k dispozícii v dvoch verziách: ako strešný alebo fasádový. 

Technická špecifikácia

Efektívna šírka: 1080 mm
Celková šírka: ~1120 mm
Najvyššia odporúčaná dĺžka pásu: 12 000 mm
Hrúbka plechu: 0,5 - 1,0 mm
Výška profilu: 34 mm

Trapez T-35 ECO

 

Povlaky a farby