T-153

Vysoký konštrukčný profil so zvýšenou pevnosťou. Odporúčaný najmä do konštrukcií s veľkým odstupom medzi trámami / piliermi.

Technická špecifikácia

Efektívna šírka: 840 mm
Celková šírka: ~880 mm
Najvyššia odporúčaná dĺžka pásu: 14 000 mm
Hrúbka plechu: 0,7 - 1,5 mm
Výška profilu: 153 mm

Trapez T-153

 

Povlaky a farby