T-135

Trapézový konštrukčný plech s veľmi vysokou pevnosťou uplatniteľný v nosných konštrukciách s veľkým rozpätím. Používa sa v priemyselnom stavebníctve.

Technická špecifikácia

Efektívna šírka: 930 mm
Celková šírka: ~974 mm
Najvyššia odporúčaná dĺžka pásu: 14 000 mm
Hrúbka plechu: 0,7 - 1,5 mm
Výška profilu: 136 mm

Trapez T-135