T-18

Klasický husto rebrovaný strešný profil s odvodňovacou drážkou príznačný veľmi vysokou pevnosťou. Môže sa vyrábať vo fasádnom vyhotovení

Technická špecifikácia

Efektívna šírka: 1075 mm
Celková šírka: ~1125 mm
Najvyššia odporúčaná dĺžka pásu: 8000 mm
Hrúbka plechu: 0,5-0,75 mm
Výška profilu: 17,3 mm

 Povlaky a farby