Strešný panel LAMBDA 2.0

Modernizovaný strešný panel LAMBDA® 25 2.0 charakterizujú v porovnaní s doteraz vyrábanou verziou viaceré dôležité zlepšenia, panel vykazuje neobyčajnú flexibilitu pri tvorení vzhľadu krytiny.

 
 

Jednoduchá a univerzálna forma so širokými možnosťami individuálneho prispôsobenia parametrov ako výška drážky, celková šírka a šírka prekrytia či dodatočné pozdĺžne prelisy. Bohaté štýlové možnosti strechy môžu v závislosti od typu objektu a použitého materiálu zdôrazniť tradičný charakter alebo moderný vzhľad.

 

 

 Strešný panel Lambda2

 

MICRO-RIB

Pozdĺžne mikroprofi lovanie po celom povrchu tabule minimalizuje možnosť výskytu efektu zvlnenia rovnej časti panelu.

 Strešný panel Lambda3 

COVER-CAP

Riešením, ktoré zvyšuje funkčnosť krytiny, je prvok COVER-CAP, teda obojstranné záslepky samotnej drážky panelu. Toto riešenie vytvára lepší vizuálny efekt a má za následok atraktívnejší vzhľad strechy. Záslepky COVER-CAP sú ohnuté po inštalácii krytiny, čím sa ukrývajú spoje tabúľ vo vnútri zámku, vďaka čomu vytvára strecha aj zblízka jednoliaty a harmonický povrch.

Strešný panel Lambda4

BEND-LOCK

Špeciálny záhyb panelu pri odkvapovej časti strechy ukrýva a zabezpečuje zrezanú hranu a minimalizuje potrebu použitia skrutiek.

Strešný panel Lambda5

 

LAMBDA® 2.0 je dostupná v dvoch šírkach panelov (515 mm a 307 mm - efektívne šírky) a štyroch typoch profi lovania, čo umožňuje ideálne prispôsobenie panelov potrebám konkrétnej stavby.

 

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

MICRO-RIB [M]

Strešný panel LAMBDA® 2.0 s pozdĺžnym mikroprofi lovaním MICRO-RIB a výrezom pod ohnutie. Strešný panel LAMBDA® 2.0 s pozdĺžnym mikroprofi lovaním MICRO-RIB a ohnutím BEND-LOCK.

Strešný panel Lambda6

PROFILOVANIE TYPU [R]

Strešný panel LAMBDA® 2.0 s dvojitým polookrúhlym preprofi lovaním a výrezom pod ohnutie. Strešný panel LAMBDA® 2.0 s dvojitým polookrúhlym preprofi lovaním a ohnutím BEND-LOCK.

Strešný panel Lambda7

PROFILOVANIE TYPU [T25]

Strešný panel LAMBDA® 2.0 s dvojitým trapézovým preprofi lovaním a výrezom pod ohnutie. Strešný panel LAMBDA® 2.0 s dvojitým trapézovým preprofi lovaním a ohnutím BEND-LOCK.

Strešný panel Lambda8

POVRCH BEZ PROFILOVANIA [P]

Strešný panel LAMBDA® 2.0 s plochým povrchom a výrezom pod ohnutie. Strešný panel LAMBDA® 2.0 s plochým povrchom a ohnutím BEND-LOCK.

Strešný panel Lambda9

Povlaky a farby